رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

ابزارهای شناساسی سیستم مدیریت محتوای وب سایت


شناسایی سیستم مدیریت محتوای وب سایت

چگونه تکنولوژی های یک وب سایت را پیدا کنیک   برای شناسایی سیستم مدیریت محتوای وب سایت برخی از سایتهای و پلاگینهای مرورگرها طراحی شده که شما میتوانید نوع وب سرور ، نسخه PHP و ... را پیدا کنید .   شناسایی سیستم مدیریت محتوای وب سایت با wappalyzer :   خب.. برای شروع از یک ابزار ساده شروع میکنیم به نام wappalyzer این ابزار به 2 شکل طراحی شده :    1 . نسخه wappalyzer  تحت وب : https://www.wappalyzer.com/lookup/    2 . نسخه wappalyzer  تحت مرورگر : https://www.wappalyzer.com/download/ با وجود سادگی ولی بسیار دقیق و کاربری میباشد . تشخصی وب سرور با browserspy : یکیدیگر از ابزارهای شناسایی را میتوان وب سیات : http://browserspy.dk/webserver.php این ابزار بیشتر ...