رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

دیتابیس Cassandra و آموزش نصب Cassandra در لینوکس


دیتابیس Cassandra

آموزش نصب دیتابیس Cassandra در لینوکس Centos 8 دیتابیس Cassandra چیست ؟ دیتابیس Cassandra یک سرویس Opensource و ساخته شده توسط تیم Apache میباشد . دیتابیس کسندرا برای استفاده های Bigdata بوده و ساختار آن NoSql میباشد . سیستم این نوع دیتابیس بصورت Cluster استفاده میشود و قابلیت انعطافپذیری بالاتری نسبت به MongoDB و MariaDB دارد . سازنداگان اصلی این محصول Avinash Lakshman و Prashant Malik طراحی شده است .  شرکتهای استفاده کننده از دیتابیس Cassandra : اولین بار این محصول در Facebook ساخته شده و در حال حاضر شرکتهای Twitter , Ebay , Netflix از این محصول در حال استفاده میباشند . پس به این نتیجه میرسیم که استفاده از ...