رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - فشرده سازی فایل با Pigz

کاربرد pigz در لینوکس :

pigz یک دستور پر کاربرد و عالی مانند 7zipو winrar در ویندوز میباشد که با 4 متد فایلهای شما را فشرده مینماید  . این بسته بسیار عالی فایل شما را به gz فشرده مینماید . یکی دیگر از کاربرده ای آن مشاهده محتوای فایل فشرده میباشد . سرعت فشرده سازی با این دستور بالاتر از سرعت فشرده سازی با gzip میباشد .

 

نصب بسته :

 

sudo apt install pigz [On Debian/Ubuntu
sudo yum install pigz [On CentOS/RHEL/Fedora
sudo pacman -S pigz [On Arch/Manjaro Linux

دستور فشرده سازی فایل بصورت معمولی و اورجینال :

pigz -k file.iso

 

دستور فشرده سازی فایل بصورت slow and best compress :

pigz -9 file.iso

6 – Default compression.
1 – Fastest but offers the least compression.
9 – Slowest but the best compression.
0 – No compression.

دستور مشاهده محتویات فایل :

pigz -l file.iso.gz