رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - ویرایشگر گرافیگی شبکه( nmtui )

nmtui چیست ؟

یکی از ابزارهای ویرایش GUI تنظیمات شبکه در محیط cli لینوکس Network manager Text user Interface یا nmtui میباشد .

 

نصب nmtui در لینوکس :

نصب در Centos/Redhat

yum install NetworkManager-tui

نصب در Ubuntu/Debian

sudo apt-get install network-manager

رفتن به محیط nmtui :

nmtui