رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

دیتابیس Cassandra

آموزش نصب دیتابیس Cassandra در لینوکس Centos 8

دیتابیس Cassandra چیست ؟

دیتابیس Cassandra یک سرویس Opensource و ساخته شده توسط تیم Apache میباشد . دیتابیس کسندرا برای استفاده های Bigdata بوده و ساختار آن NoSql میباشد . سیستم این نوع دیتابیس بصورت Cluster استفاده میشود و قابلیت انعطافپذیری بالاتری نسبت به MongoDB و MariaDB دارد . سازنداگان اصلی این محصول Avinash Lakshman و Prashant Malik طراحی شده است . 

شرکتهای استفاده کننده از دیتابیس Cassandra :

اولین بار این محصول در Facebook ساخته شده و در حال حاضر شرکتهای Twitter , Ebay , Netflix از این محصول در حال استفاده میباشند . پس به این نتیجه میرسیم که استفاده از دیتابیسهای مانند Cassandra را باید در الویت قرار داد . آسانی نصب و کار با این دیتابیس باعتث میشود که شما خیلی زود با این سیستم آشنا بشید چون دستورات این سرویس مانند دیگر SQL ها شباهت بسیار زیادی داشته و تفاوت خیلی جزئی در آن وجود دارد . این سرویس با پشتیبانی از تکنولوژی HA و Load balance باعث شده که میزان خطا و قدرت آنرا چندین برابر کند . این سیستم ظعف هایی هم دارد و با قابلیتهای join و Subquery مشکل دارد همچنین در مقادیر ستون محدود میباشد . از قابلیت cursor هم بی بهره بوده و باید برای بازنشانی نتیج بسیار بزرگ بصورت دستی صفحه بندی انجام گردد .

 

نصب دیتابیس کسندرا در CentOS 8 :

   1 . ایتدا بسته DFN را نصب میکنیم :

yum install dnf

yum install epel-release -y

 

   2 . بسته java sdk را در لینوکس نصب میکنیم :

dnf install java-1.8.0-openjdk-devel

alternatives --config java

 

   3 . مخزن Cassandra را در لینوکس ایجاد میکنیم :

nano /etc/yum.repos.d/cassandra.repo

 

[cassandra]
name=Apache Cassandra
baseurl=https://www.apache.org/dist/cassandra/redhat/311x/
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://www.apache.org/dist/cassandra/KEYS

 

   4 . حالا نصب دیتابیس : 

dnf install Cassandra

dnf install python2

 

   5 . سرویس Cassandra را استارت میکنیم :

 

systemctl start cassandra

systemctl enable Cassandra

 

   6 . با وارد کردن دستور cqlsh وارد محیط Cassandra میشوید .

   7 . با استفاده از دستور زیر میتوانید Cluster name خود را ایجاد کنید :

;'UPDATE system.local SET cluster_name = 'GS Cluster' WHERE KEY = 'local

 

   8 . سپس همان نام Cluster را در فایل /etc/cassandra/default.conf/cassandra.yaml تغییر دهید .

   9 . سرویس را مجددا راه اندازی نمایید : systemctl restart Cassandra

 

 

 

 

سفارش سرور مجازیسفارش سرور اختصاصیسفارش سرور میکروتیکسفارش سرور مجازی گیم