رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - نحوه Zip & Unzip کردن در لینوکس

آموزش Zip و Unzip در لینوکس :

در لینوکس جهت Zip و Unzip میبایست ابتدا بسته های مورد نظر هر دستور را نصب نمایید . در این آموزش نصب نحوه نصب و چند مثال برای شما فراهم شده است .

 

نصب بسته Zip و Unzip :

Install Zip/Unzip in Debian & Ubuntu
sudo apt install zip

Install Zip/Unzip in RedHat & CentOS
sudo yum install zip

Install Zip/Unzip in OpenSUSE
sudo zypper install zip

 

دستور فشرده سازی در لینوکس :

zip file.zip /home

دستور خارج کردن از حالت فشرده در لینوکس :

unzip file.zip