رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - تریس شبکه با MTR

آموزش trace با MTR :

MTR یا My Trace Route یک ابزار مانند tracertدر ویندوز یا traceroute در بیس لینوکس میباشد که با جزئیات بیشتری برای شما trace را انجام میدهد .

 

نصب بسته MTR در لینوکس :

 

sudo apt install mtr
sudo yum install mtr
sudo yum install mtr

تریس ساده :

mtr 192.168.1.1

mtr gameserver.ir

 

نمایش host name ها در تریس :

mtr -b gameserver.ir

 

 

تریس بر اساس protocol :

mtr --tcp gameserver.ir

mtr --udp gameserver.ir

تریس port در mtr :

mtr --report --tcp --port=443 gameserver.ir

تریس شبکه با IPv6 :

mtr -6 google.com