رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش nano در لینوکس

آموزش کار با nano – قسمت 3 :

redo و undo در نانو :

Alt + U

Alt + E

رفتن به خت اول و رفتن به خط آخر :

\ + Alt

/ + Alt

شماره خط – شماره تعداد کلمات و کاراکتر :

Alt + d

نمایش وضعیت مکان نما :

F11