رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش برنامه نویسی python

آموزش زبان پایتون ( python ) – بخش پنجم :

 

میرسیم به توابع بولین ( boolean ) . این نوع از توابع بصورت true و  false نمایش داده میشن .

 

مقایسه اعداد :

2 == 2

خروجی

True

2 == 3

خروجی

False

مقایسه نابرابری :

2 != 3 

خروجی

True

مقیاس های در اعداد :

2 > 3

خروجی

False

2 >= 3

خروجی

False

2 >= 2.0

خروجی

True

2 >= 2.1

خروجی

False