رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش برنامه نویسی python

آموزش زبان پایتون ( python ) – بخش سوم :

 

در این بخش در مورد رشته یا String صحبت میکنیم . رشته های شامل عدد – حرف – و کارکتر ها هستند .

 

در حالت معمولی شما وقتی در پایتود تایپ کنید مثلا  print (“Hello Ehsan!” ) خوب بصورت کامل خروجی رو نمایش میده و این متن شامل حرف و کاراکتر هست .

نمایش کارکتر ها در جند خط با \n :

print ("Hello \n Ehsan \n OK")

خروجی

Hello

Ehsan

Ok


 

 

تکرار کاراکتر ها :

print ("Hello\n"*3)

خروجی

Hello

Hello

Hello

 


 

تلفیق کارکتر ها :

print ("Hello"+"Ehsan")

خروجی

HelloEhsan

print (“2″+”2”)

خروجی

22

 

 


درخواست ورودی :

input("Enter your name : ")

خروجی

Enter your name : Ehsan

Ehsan