رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش برنامه نویسی python

آموزش زبان پایتون ( python ) – بخش دوم :

 

توی این بخش در مورد موارد پایه مثل خورجی های ساده و محاسبات ساده ریاضی میخواییم صحبت کنیم :

ایتدا در CMD وارد کنید python :

خروجی Hello Ehsan :

print ("Hello Ehsan")

چمع اعداد :

2+2

بدست آوردن عدد غیر ضحیح با Float :

10/2

بدست آوردن عدد صحیح یا Integer :

2//10