رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - نصب و راه اندازی LAMP در CentOS7

آموزش راه اندازی LAMP در CentOS7 :

ما امروز میخواهیم آموزش راه اندازی LAMP در CentOS7 را به شما در این بخش قرار بدیم . اول یک توضیح کوتاه از LAMP . لمپ در اصل سرویس های Linux , Apache , Mariadb , PHP/PHPmyadmin تعریف شده که برای نصب و راه اندازی یک وب سایت در لینوکس فراهم شده .

 

ابتدا شما میبایست نسخه 7.8 لینوکس CentOS را نصب کنید .

نصب بسته Apache یا همان Httpd :

yum install httpd -y

در فایل زیر مقدایر Indexes را از – به + تغییر و پس از ذخیره سرویس را استارت نمایید :

nano /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

systemctl start httpd

سرویس PHP را نصب کنید و در آخر سرویس httpd را ری استارت نمایید :

yum install php php-mysql php-pdo php-gd php-mbstring

برای مشاهده اطلاعات php مقدار زیر را در محیط CLI وارد و Enter کنید :

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php

حالا سرویس دیتابیس MariaDB را نصب و آنرا استارت نمایید :

yum install mariadb-server mariadb

systemctl start mariadb

سرویس MariaDB را کانفیگ نمایید :

mysql_secure_installation

سرویس phpmyadmin را نصب کنید :

yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
yum install phpmyadmin

مقادیر زیر را در فایل phpmyadmin.conf یافته و در ابتدای خط آنها مقدار # را وارد نمایید :

nano /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1

و در آخر دستورات زیر را وارد نمایید :

systemctl restart httpd

systemctl enable mariadb
systemctl enable httpd

 

خوب سرویس ها بشکل زیر در دسترس هستند :

http://192.168.1.10/info.php

https://192.168.1.10/phpmyadmin