رفتن به بالا
تلفن : 021-91035408 تلفن

آموزش لینوکس - بک آپ گیری با rdiff-backup

آموزش بک آپ گیری با rdiff-backup :

در این بخش به آموزش بک آپ گیری با rdiff-backup میپردازیم . یکی از کاربردیترین ابراز های بک آپ گیری بصورت full  و Incremental در لینوکس rdiff هست که بصورت rsycn و جز به جز کار میکنید .

 

نصب بسته rdiff backup :

 

Intall rdiff-backup On Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install librsync-dev rdiff-backup

sudo add-apt-repository ppa:rdiff-backup/rdiff-backup-backports
sudo apt update
sudo apt install rdiff-backu

On CentOS/RHEL 8

sudo yum install yum-plugin-copr epel-release
sudo yum copr enable frankcrawford/rdiff-backup
sudo yum install rdiff-backup

On CentOS/RHEL 7

sudo yum install yum-plugin-copr epel-release
sudo yum copr enable frankcrawford/rdiff-backup
sudo yum install rdiff-backup

On CentOS/RHEL 6

sudo yum install centos-release-scl
sudo yum install rh-python36 gcc libacl-devel
scl enable rh-python36 bash
sudo pip install rdiff-backup pyxattr pylibacl
echo ‘exec scl enable rh-python36 — rdiff-backup “$@”‘ | sudo tee /usr/bin/rdiff-backup
sudo chmod +x /usr/bin/rdiff-backup

On Fedora

sudo dnf install rdiff-backup

بک آپ گیری بصورت معمولی از یک فولدر :

rdiff-backup /etc /home/etc.backup

بک آپ گیری از یک دایرکتوری بجر folder1 , folder2 :

rdiff-backup --exclude /etc/folder1 --exclude /etc/folder2 /home/etc.backup

بک آپ گیری از یک دایرکتوری بجر فایل file1 :

rdiff-backup --include-special-files --exclude /etc/file1 /home/etc.backup

بک آپ گیری فایل با نهایت سایز 10 مگ و بجز فایل file1 :

rdiff-backup --max-file-size 10M --include-special-files --exclude /etc/file1 /home/etc.backup

بک آپ گیری بصورت ریموت : ( انتقال فایل از 192.168.1.10 به 192.168.1.100 که شما میبایست در سرور 192.168.1.100 این دستورات را وارد نمایید )

rdiff-backup root@192.168.1.100::/var/log/ /backups/192.168.1.10.backup